På denne web-side findes der korte og enkle resultater fra den danske Skolebørnsundersøgelse 2010

Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) – a WHO international study, som nu omfatter over 40 lande.

Undersøgelsen leverer data om 11-, 13- og 15-åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge. Data er indsamlet hvert fjerde år siden 1984 – sidst i 2010.

I Danmark gennemføres undersøgelsen af Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet med støtte fra Nordea-fonden.

Det danske HBSC-projekt ledes af en styregruppe, og er repræsenteret i den internationale ledelse ved forskningsleder Pernille Due og lektor Mette Rasmussen.